Công ty Prime Đại Lộc vận hành hệ thống xử lý khí thải đầu tư hơn 25 tỷ đồng

TRIÊU NHAN |

Ngày 30.8, Công ty CP Prime Đại Lộc chính thức khánh thành hệ thống xử lý khí thải sau 4 tháng lắp đặt và 2 tháng đi vào vận hành thí điểm. Được biết, hệ thống này được đầu tư với công nghệ tiêu chuẩn quốc tế, có tổng trị giá hơn 25 tỷ đồng. Theo công bố, sau 2 tháng hệ thống vận hành thí điểm, chỉ số các chất vô cơ, nhất là SO2 và bụi trong hoạt động phát thải khí từ nhà máy giảm còn rất thấp. Theo đó hàm lượng SO2 sau xử lý thấp hơn 50,0Mg/Nm3, trong khi hàm lượng này theo QCVN 19:2009/BTNMT (Tiêu chuẩn Việt Nam) cho phép là 500Mg/Nm3; hàm lượng bụi từ hệ thống sau xử lý thấp hơn 30,0Mg/Nm3, trong khi tiêu chuẩn Việt Nam cho phép là 200Mg/Nm3.

TRIÊU NHAN