Công ty TNHH Đại Hòa Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2014- 2019

H.LIÊN – V.TUẤN |

(QNO) - Công ty TNHH Đại Hòa (Đại Lộc) vừa tiến hành Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2014- 2019 và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, bầu Ban chấp hành gồm 3 thành viên.

Sau gần 1 năm hoạt động, Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Công ty TNHH Đại Hòa góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở và phong trào công nhân lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh. Theo đó, mức lương bình quân của công nhân là 4 triệu đồng/tháng/người; công ty duy trì tốt bữa ăn giữa ca với mức 20.000 đồng/suất. Công đoàn của công ty tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; chủ động phối hợp với lãnh đạo công ty kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hiện, 100% công nhân lao động đều được đóng BHYT, BHXH theo quy định…

H.LIÊN – V.TUẤN