Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp vay tối đa 5 tỷ đồng/lượt

QUẾ LÂM |

(QNO) - Thực hiện “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”, mới đây UBND TP.Đà Nẵng ban hành quyết định Quy định đối tượng, điều kiện, hồ sơ, phương thức cho vay hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tham gia bình ổn giá trên địa bàn thành phố.

Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn, góp phần giải quyết việc làm tại địa phương, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và đóng góp tích cực vào các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Thời hạn cho doan nghiệp vay tối đa 1 năm, hạn mức tối đa 5 tỷ đồng/lượt vay/doan nghiệp, lãi suất cho vay 7,5%/năm, từ nguồn vốn ngân sách thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển TP.Đà Nẵng.

QUẾ LÂM