Đà Nẵng thu hồi giấy phép kinh doanh của 155 doanh nghiệp

    QUẾ LÂM |

Sở Kế hoạch & Đầu tư Đà Nẵng cho biết, trong quý I- 2014 sở đã thu hồi 155 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNKD) của 155 DN đóng trên địa bàn thành phố. Đa số các DN vi phạm bỏ địa điểm đăng ký kinh doanh, giải thể không thực hiện việc thanh quyết toán với cơ quan thuế, không báo cáo tình hình kinh doanh với Sở KH&ĐT. Theo Luật Doanh nghiệp, sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị thu hồi GCNKD, DN không làm thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật thì cũng coi như đã được giải thể. Các thành viên HĐQT là cổ đông của DN có trách nhiệm nộp số tiền thuế, tiền phạt còn nợ tương ứng với tỷ lệ vốn góp của mỗi thành viên.

    QUẾ LÂM