Đại Lộc: Đẩy mạnh quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư

TRIÊU NHAN |

Sáu tháng đầu năm 2017, Đại Lộc tiếp nhận, thu hút được 3 dự án đầu tư ngoài cụm công nghiệp và xem xét, thỏa thuận địa điểm đối với 2 dự án trong cụm công nghiệp. Trong đó, 3 dự án đầu tư ngoài cụm công nghiệp gồm: dự án xây dựng nhà máy khảo nghiệm giống tơ tằm tại xã Đại Hiệp; dự án khảo sát, nghiên cứu khu dịch vụ tổng hợp tại ao cá khu 7, thị trấn Ái Nghĩa và dự án khu xử lý hệ thống phun sương làm mát nước của Công ty CP Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm. Hai dự án trong cụm công nghiệp đang xem xét, thỏa thuận địa điểm là Công ty CP Du lịch và bất động sản Việt Nam và Công ty CP Vật liệu xây dựng Hợp Phát.

Đối với các dự án chậm triển khai, huyện tiến hành rà soát, kiểm tra, kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư như: dự án làm vườn ươm cây giống ở xã Đại Chánh của Công ty CP Đại Quang; dự án đầu tư kinh tế trang trại nông - lâm - ngư tại xã Đại Chánh của Công ty TNHH MTV APĐ và dự án khu du lịch sinh thái nước nóng Thái Sơn tại xã Đại Hưng. Ngoài ra, huyện còn chú trọng đến công tác quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn…

Ngoài ra, địa phương thường xuyên chú trọng đến công tác quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn huyện.

TRIÊU NHAN