Đại Lộc: Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt hơn 2.063 tỷ đồng

TRIÊU NHAN |

Theo báo cáo của huyện Đại Lộc, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 2.063 tỷ đồng, tăng 14,04% so với cùng kỳ năm trước.

Huyện đã tiếp nhận, thu hút được 3 dự án đầu tư ngoài cụm công nghiệp và xem xét, thỏa thuận địa điểm đầu tư cho 2 dự án trong cụm công nghiệp. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến 31.5.2017 đạt trên 162 tỷ đồng. Huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 27 dự án với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành cho 26 dự án với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm, tổng thu ngân sách toàn huyện đạt hơn 570 tỷ đồng, đạt 80% dự toán tỉnh, 77% dự toán huyện. Thời gian tới, Đại Lộc đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với 7 xã đạt chuẩn, triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho 13 xã. Phấn đấu đến cuối năm 2017 có thêm 3 xã: Đại Thắng, Đại Nghĩa và Đại Quang về đích nông thôn mới.

TRIÊU NHAN