Đại Lộc: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 1.110 tỷ đồng

H.LIÊN |

(QNO) - Huyện Đại Lộc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2014 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2015.

Năm 2014, ngành sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục giành thắng lợi, giá trị sản xuất đạt gần 1.113 tỷ đồng, tăng 5,18% so với năm 2013. Tổng diện tích gieo trồng đạt 17.434ha, sản lượng lương thực cây có hạt thu được 64.525 tấn (tăng 1.199 tấn). Ngành chăn nuôi có bước phát triển đáng kể, tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng, diện tích mặt nước nuôi cá nước ngọt tăng lên 110ha với sản lượng 650 tấn/năm. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trên đồng ruộng được chú trọng. Đẩy mạnh xây dựng cánh đồng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap có thương hiệu rau Bàu Tròn với diện tích 47ha, đồng thời hướng tới nhân rộng mô hình này ra nhiều địa phương khác. Bên cạnh đó, tình trạng cây mai dương phát triển nhanh, lấn chiếm nhiều diện tích đất sản xuất, các đợt phát động ra quân diệt cây mai dương còn khá khiêm tốn…

Theo kế hoạch, năm 2015 toàn huyện phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp 1.162 tỷ đồng; xây dựng từ 25 - 30 cánh đồng mẫu lớn với diện tích 1.500ha, chuyển đổi cây trồng trên đất lúa bấp bênh từ 20 - 30ha…

H.LIÊN