Đại Lộc: Hơn 30 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở

HOÀNG LIÊN |

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc vừa tổ chức sơ kết 3 năm (2012 - 2014) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Ba năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tích cực phối hợp thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở. Các cấp mặt trận đã triển khai mô hình điểm “khu dân cư văn hóa” gắn với xây dựng NTM với nội dung “5 đoàn kết, 3 trong sạch” ở 6 khu dân cư (KDC) thuộc 6 xã điểm NTM: Đại Hồng, Đại Phong, Đại Hiệp, Đại An, Đại Minh, Đại Cường. Đến nay mô hình đã được triển khai tại 150/160 KDC trong toàn huyện. Tính đến 8.2014, toàn huyện đã huy động đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở tổng số tiền hơn 30,5 tỷ đồng (nhân dân đóng góp 15 tỷ đồng). Qua đó, đã có 160/160 KDC có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trong đó 150 KDC có khu thể thao…

HOÀNG LIÊN