Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng điện

Phương Giang |

Chiều 10.1, Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đến dự.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Nam, trong năm 2012, dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng các chỉ tiêu kinh doanh của công ty vẫn tăng so với năm trước. Sản lượng điện thương phẩm năm 2012 đạt trên 840 triệu kWh, vượt kế hoạch và tăng gần 14% so với năm trước; doanh thu cũng tăng hơn 28%, tương đương với khoảng 1.140 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu nộp thuế, các chỉ tiêu về mức độ thỏa mãn khách hàng cũng tăng hơn 6% và đạt mức khá so với năm 2011. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, các mặt công tác quản lý kỹ thuật, bảo hộ lao động, an toàn lưới điện, bảo dưỡng hệ thống… cũng đã được cải thiện đáng kể...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đánh giá cao những thành quả mà Công ty Điện lực Quảng Nam đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh đơn vị cần nỗ lực hơn nữa trong vai trò đầu tàu phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phương Giang