Đăng ký chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ Quảng Nam và Kon Tum

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Ngày 9.6, Sở KH-CN tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng chỉ dẫn địa lý (CDĐL) Ngọc Linh dùng cho sản phẩm sâm củ của 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum”, do Th.S Lê Minh Thảo chủ nhiệm. Mục tiêu của việc xác lập CDĐL cho sản phẩm sâm củ của 2 tỉnh nhằm bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng, đồng thời làm cơ cở phục vụ công tác đầu tư, phát triển vùng dược liệu quý.

Được thực hiện từ 11.2012 đến 11.2013, đề tài đã chọn vùng Trà Linh (Nam Trà My), nơi cây sâm phân bố và trồng truyền thống để tiến hành khảo sát, nghiên cứu. Vùng sâm khảo sát phục vụ đề tài có đới độ cao từ 1.800 - 2.500m, nơi có độ che phủ rừng trên 80%, thuộc núi Ngọc Linh. Tổng diện tích phân bố cây sâm và vùng trồng sâm nhóm nghiên cứu đề xuất đưa vào CDĐL là 2.855,56 trong số 2.938,5ha khảo sát được xem là thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của sâm.

Đề tài đã tiến hành xây dựng được bản đồ về đất, thời tiết, khí hậu, độ cao, thủy văn, CDĐL cho vùng trồng sâm truyền thống. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã xây dựng website: www.samngoclinhquangnam.net, logo thương hiệu phục vụ cho khâu nhận diện, quảng bá thương hiệu sản phẩm.

HOÀNG LIÊN