Đào tạo nghề cho nông dân

HẢI HÀN |

Sáng 12.12, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp Hội Nông dân huyện Quế Sơn bế giảng lớp đào tạo nghề sản xuất và kinh doanh giống cây lâm nghiệp.

Sau thời gian 3 tháng tham gia lớp đào tạo, với hơn 250 tiết học, 35 học viên là nông dân của Quế Sơn đã được đào tạo về kỹ thuật ươm cây bằng phương pháp gieo hạt; phương pháp giâm cành và chiết ghép cành; tiêu chuẩn xây dựng vườn ươm và các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp. Ngoài ra, học viên còn được nghiên cứu kỹ năng khảo sát thị trường; các quy định, chế tài về đăng ký sản xuất và kinh doanh giống cây lâm nghiệp…

HẢI HÀN