Đầu tư 267,4 tỷ đồng xây dựng tuyến đường Tam Trà - Trà Kót

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tam Trà - Trà Kót (từ đường ĐT617 - Núi Thành đi quốc lộ 40B - Bắc Trà My).

Công trình có tổng chiều dài 19,85km, đường cấp IV miền núi, mặt cắt ngang 7,5m, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí được phê duyệt 267,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2018 - 2022. Đây là công trình nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng từ quốc lộ 1 đến quốc lộ 40B, quốc lộ 24C, nhằm giải quyết nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững tại các địa phương miền núi của tỉnh.

VĂN PHIN