Đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đăk Pring 2

B.LÂM |

UBND tỉnh đã chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Vinh có trụ sở chính xã Chà Vàl (Nam Giang) được đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đăk Pring 2.

Dự án được thực hiện tại thôn A Bát (xã Chà Vàl) với công suất thiết kế 5,4MW; tổng diện tích đất sử dụng hơn 45ha, tổng vốn đầu tư gần 196 tỷ đồng, trong đó tín dụng 137 tỷ đồng, còn lại là vốn góp. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, dự kiến đến tháng 12.2019 công trình sẽ hoàn thành. Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Vinh sẽ được chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu theo quy định.

B.LÂM