Đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Tam Tiến

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư sông Thao nghiên cứu địa điểm đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tam Tiến (Núi Thành).

Dự kiến, dự án thực hiện trên quy mô diện tích 6,49ha tại thôn Bản Long với tổng vốn đầu tư 49,2 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư của dự án là trồng dưa lưới, rau gia vị, nuôi tôm..., giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động. Tiến độ đầu tư dự kiến giai đoạn 1 từ nay đến tháng 8.2019; giai đoạn 2 từ năm 2019 trở đi.

VĂN PHIN