Đầu tư hơn 11 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp lưới điện tại TP.Tam Kỳ

T.LỘ |

(QNO) - Chiều 5.9, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) phối hợp với UBND TP.Tam Kỳ sơ kết tình hình thực hiện quy chế phối hợp giữa đon vị với UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm 2014.

Từ đầu năm đến nay, PC Quảng Nam đã cung ứng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn thành phố đạt 74,7 triệu kWh, tăng 8,83% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, điện cho sản xuất công nghiệp hơn 19,3 triệu kWh, chiếm 25,9% trong cơ cấu dùng điện toàn thành phố, tăng 2,56% so với cùng kỳ; điện cho ánh sáng sinh hoạt hơn 45,8 triệu kWh, chiếm 61,28%, tăng 16,28% so với cùng kỳ năm 2013.

Về đầu tư sửa chữa, xây dựng lưới điện, PC Quảng Nam đã đầu tư hơn 11,65 tỷ đồng, đã nghiệm thu đóng điện 100% các công trình trọng điểm của thành phố, lập phương án đầu tư cấp điện các khu vực lưới điện nông thôn tiếp nhận từ dự án ODA từng bước cải thiện chất lượng điện năng phục vụ khách hàng ở khu vực nông thôn, đặc biệt đơn vị đã phối hợp với địa phương trong việc giải phóng mặt bằng và bàn giao công trình di dời lưới điện mở rộng quốc lộ 1 cho đơn vị thi công đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam. Nhờ có sự phối hợp đồng bộ, PC Quảng Nam và UBND TP.Tam Kỳ đã làm tốt công tác an toàn lưới điện, giải tỏa an toàn hành lang lưới điện và cung ứng điện kịp thời cho các nhà đầu tư lập dự án đầu tư ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn của thành phố.

T.LỘ