Đầu tư hơn 6 tỷ đồng cho 2 bãi biển du lịch

BẢO NGUYÊN |

Theo đề án quản lý và khai thác một số bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh, trong 2 năm (2016 - 2017) Quảng Nam sẽ đầu tư hơn 6 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh gần 1,9 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 4 tỷ đồng, còn lại từ nguồn xã hội hóa) cho bãi biển Rạng (Núi Thành) và bãi biển Bình Minh (Thăng Bình). Đây là 2 bãi biển có tiềm năng về du lịch ở Quảng Nam, lượng khách đến tham quan và tắm biển ngày càng đông.

Việc đầu tư này sẽ góp phần thực hiện tốt công tác cứu hộ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan; giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo vệ và khai thác để xây dựng các bãi biển du lịch ở Quảng Nam an toàn, văn minh; từng bước xây dựng hệ thống tiện ích công cộng đi đôi với việc phát triển có chọn lọc, thử nghiệm các dịch vụ du lịch để thu hút du khách.

BẢO NGUYÊN