Đầu tư sân golf tại khu vực hồ Phú Ninh

H.L |

Ngày 3.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu thống nhất chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư du lịch Hùng Cường đầu tư bổ sung hạng mục sân golf tại khu vực hồ Phú Ninh. Theo đó, Công ty CP Đầu tư du lịch Hùng Cường được phép mở rộng diện tích Khu du lịch sinh thái đồi Đá Đen - hồ Phú Ninh từ 59,77ha lên 94,77ha, tức mở rộng thêm trên diện tích của Khu du lịch Đồng Vòng với diện tích 35ha, trong đó diện tích sân golf là 3,7ha. Dự án sẽ khởi công từ tháng 1.2015 thời gian thi công dự kiến 18 tháng. Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Văn Thu yêu cầu chủ đầu từ khẩn trương làm việc với sở ngành, đơn vị liên quan của tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, triển khai dự án đúng tiến độ.

H.L