Đầu tư thiết bị phục vụ nông nghiệp được hỗ trợ 100% lãi suất

T.D |

Theo Quyết định 68TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch do Thủ tướng Chính phủ mới ban hành, kể từ ngày 1.1.2014, Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, HTX, cá nhân vay vốn để mua máy, thiết bị (máy làm đất, sấy cà phê, nông, thủy sản…). Mức vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa và Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% trong năm thứ ba. Ngoài ra, theo quyết định này, ngân sách nhà nước cũng sẽ hỗ trợ người vay vốn phần chênh lệch lãi suất cho vay thương mại với lãi suất tín dụng đầu tư phát triển để đầu tư dây chuyền, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch, các dự án chế tạo máy. Mức vay theo diện này tối đa bằng 70% giá trị đầu tư. Thời hạn cho vay theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư, nhưng không quá 12 năm.

T.D