Đầu tư trên 300 nghìn USD xây dựng hệ thống điện thủy luân

THỤC ANH |

Ngày 17.2, tại TP.Tam Kỳ, tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu dự án “Mô hình cung cấp năng lượng tái tạo do cộng đồng quản lý cho các vùng nông thôn Việt Nam”. Dự án sẽ xây dựng hệ thống thủy điện thủy luân do cộng đồng quản lý nhằm cung cấp năng lượng và công nghệ năng lượng hiệu quả đến các cộng đồng nghèo. Bên cạnh đó, dự án phát triển và thử nghiệm các mô hình công nghệ bền vững về năng lượng, bao gồm xây dựng một hướng dẫn và Bộ công cụ đáng giá chung về nguồn năng lượng tái tạo và khả năng áp dụng. Dự án sẽ xây dựng từ 2 hệ thống thủy điện thủy luân với công suất từ 5 - 10kW tại thôn 3 (xã Trà Giác, Bắc Trà My)  nhằm cung cấp đủ nguồn điện cho tất cả các hộ dân trong vùng dự án.

Dự án kéo dài khoảng 1,5 năm, bắt đầu từ tháng 12.2013 với ngân sách khoảng 223.962euro (tương đương 300.109USD). Kinh phí đầu tư cho năm 2015 khoảng 5 tỷ đồng.

THỤC ANH