Đẩy mạnh TFP Công nghiệp trong tăng trưởng kinh tế

NGUYỄN DƯƠNG |

(QNO) -  Sáng 31.7, Hội đồng Khoa học tỉnh tổ chức hội thảo về đề tài “TFP ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam – những thành công và các vấn đề”. Hội thảo là những thảo luận, đánh giá thuộc đề tài “Nghiên cứu TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam thời kỳ 199702013 (trường hợp ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam”. Đây là đề tài do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Bình và nhóm các thạc sĩ, tiến sĩ thuộc trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chủ trì hội thảo.

TFP – “năng suất nhân tố tổng hợp” là yếu tố gắn liền với áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề của người lao động.

Trong vòng 15 năm qua, kinh tế Quảng Nam đã có những tiến bộ đáng kể, đặc biệt là trong ngành công nghiệp, song đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng những năm qua chưa cao, chủ yếu dựa vào vốn. Giai đoạn Quảng Nam mới được tái lập – từ 1997-2003, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 7%, đóng góp của yếu tố vốn rất cao, trong khi đóng góp của yếu tố lao động chỉ khoảng 13%, và năng suất nhân tố tổng hợp TFP không có tác dụng. Trong giai đoạn tiếp theo, từ 2004-2011, tỉnh có tăng trưởng kinh tế cao và liên tục; đóng góp của vốn giảm dần, còn 51%; TFP tăng đều và đạt 39% vào năm 2011; đóng góp chủ yếu để TFP tăng cao là nhờ khu vực dịch vụ nông nghiệp. Phân tích cho thấy có sự tăng trưởng tốt về đóng góp lao động và TFP, cần các chính sách thúc đẩy các nguồn lực để phát triển.

Trên cơ sở xác định TFP trong lĩnh vực công nghiệp, đề tài cũng đã nhận diện các nhân tố ảnh hưởng tới TFP trong lĩnh vực công nghiệp; thu thập ý kiến thảo luận của các ngành, qua đó đưa ra dự báo và kiến nghị các giải pháp để nâng cao TFP trong lĩnh vực công nghiệp của tỉnh thời gian tới.

NGUYỄN DƯƠNG