Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu công nghiệp Tam Thăng

T.D |

Sáng 19.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh khảo sát thực tế tình hình triển khai dự án Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng và đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động tại khu vực này

Theo Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, hiện tổng diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN Tam Thăng khoảng 90ha với 10 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký 200 triệu USD. Trong đó, có 6 doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư (135 triệu USD và 40 tỷ VNĐ vốn đăng ký) với 3 nhà máy đã đi vào hoạt động. Dự kiến đến cuối năm 2018, KCN này sẽ sử dụng trên 30.000 lao động. Tuy nhiên, giai đoạn I của dự án mới chỉ thu hút được 2.277 lao động và đến 31.12.2016 sẽ thu hút khoảng 5.211 lao động. Khả năng các doanh nghiệp tại KCN này sẽ gặp khó khăn vì tuyển không ra lao động có tay nghề và bộ phận quản lý có chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ. Doanh nghiệp cần chủ động đưa thông tin tuyển dụng lao động cụ thể và rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, chủ động hợp tác với các cơ sở đào tạo nghề. Các cơ sở đào tạo, chủ đầu tư cần hợp tác đào tạo có địa chỉ, đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Chính quyền sẵn sàng giải đáp, xử lý các vướng mắc, đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án với quan điểm nhất quán là tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhất.

T.D