Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khởi công mới

BẢO NGUYÊN |

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án khởi công mới năm 2016, UBND tỉnh vừa có công văn cho phép các chủ đầu tư các dự án khởi công mới năm 2016 tiếp tục lập thủ tục giải ngân kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt. UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công theo tiến độ quy định.

Công văn nêu rõ, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra hồ sơ, lập thủ tục thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian sớm nhất. Sở Kế hoạch và đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính và các ngành, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc trong quá trình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016; bảo đảm không để Trung ương thu hồi, điều chuyển, không bố trí vốn kế hoạch năm 2017. Đồng thời tổng hợp danh sách các chủ đầu tư, danh mục các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp so với các mức quy định của UBND tỉnh để báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

BẢO NGUYÊN