Đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa quốc lộ 1

THÁI BÌNH |

Thời tiết nắng ráo đã tạo điều kiện cho nhiều đơn vị, nhà thầu thi công quốc lộ 1 đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa mặt đường. Theo đó, ở nhiều địa phương quốc lộ 1 đi qua, các đơn vị thi công đã huy động phương tiện, máy móc và nhân công thảm nhựa phần nền mặt đường.

Được biết, dự án thành phần 1 nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 qua Quảng Nam có chiều dài hơn 29,3km qua địa bàn 4 huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và Phú Ninh. Theo thiết kế, chiều rộng mặt cắt ngang đối với đoạn qua đô thị là 22,3m và đoạn không qua đô thị là 16,5m. Hiện nay, đã có nhiều đoạn tuyến qua các địa phương Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và Phú Ninh nhiều nhà đầu tư khẩn trương thi công hạ tầng, lát đá dăm, làm nền đường, lu, lèn để thảm bê tông nhựa.

THÁI BÌNH