Đề nghị bố trí 150 tỷ đồng cho kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An

H.Phúc |

(QNO) - Sở Tài nguyên – môi trường cho biết : UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành liên quan của Trung ương bố trí 150 tỷ đồng triển khai dự án kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An.

Trong đó, chi phí xây dựng công trình 109 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 18,5 tỷ đồng, chi phí dự phòng 12,3 tỷ đồng… Thời gian triển khai dự án trong 2 năm (2014-2015).

H.Phúc