Đề nghị bố trí vốn hệ thống kênh tưới hồ Việt An

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương đối với dự án nâng cấp, mở rộng, kéo dài  hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (Quế Sơn), do UBND huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư. Dự án sẽ nâng cấp tuyến kênh N3-2, kênh Hố Giang và làm mới kênh N3-2-1; lấy nước từ kênh N3-2 tiếp nước cho kênh Hố Giang để ổn định tưới 370ha và mở rộng khu tưới 380ha đất sản xuất nông nghiệp hiện có của 4 xã Quế Minh, Quế Châu, Quế Thuận và Quế An (Quế Sơn).

Khi hoàn thành (dự kiến năm 2015), dự án sẽ đảm bảo ổn định nước tưới cho khoảng 750ha đất sản xuất nông nghiệp hiện có của 4 xã. Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 127 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp gần 99 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

* Dịp này, UBND tỉnh cũng đề nghị thẩm định nguồn vốn đối với các công trình: hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cụm công nghiệp Tài Đa (Tiên Phước) với hơn 9 tỷ đồng; đường nối cảng Tam Hiệp đến đường Cao tốc Đà Nẵng – Dung Quất (giai đoạn 4): hơn 79,6 tỷ đồng; đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng (Tam Kỳ): hơn 151 tỷ đồng; Đường trục chính vào cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được: hơn 18,7 tỷ đồng.

PHÚC LÂM