Đề nghị được đối thoại để giải quyết vướng mắc mặt bằng đường cao tốc

VĂN PHIN |

Một số hộ dân thôn Bích An (xã Tam Xuân 1, Núi Thành) đề nghị lãnh đạo UBND huyện, đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Trung tâm Phát triền quỹ đất chi nhánh Núi Thành trực tiếp đối thoại với bà con để giải quyết vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng đường cao tốc.

Theo báo cáo của UBND xã Tam Xuân 1, hộ ông Ca Hồng Chung (thôn Bích An) đã nhận tiền bồi thường về đất nhưng chưa bàn giao mặt bằng, yêu cầu hỗ trợ 100% suất đầu tư hạ tầng. UBND huyện Núi Thành yêu cầu UBND xã Tam Xuân 1 hoàn chỉnh hồ sơ để cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp này. Hộ ông Bùi Xưng (thôn Bích An) yêu cầu hỗ trợ tiền chênh lệch giữa đất trồng cây lâu năm khác và đất trồng cây ăn quả lâu năm, yêu cầu chi trả tiền thưởng và yêu cầu tỉnh hỗ trợ theo khung chính sách của dự án. Qua kiểm tra, hộ ông Xưng đã bàn giao mặt bằng nhưng tiếp tục cản trở thi công. UBND huyện đề nghị bảo vệ thi công đối với hộ ông Xưng. Ngoài ra, ở Tam Xuân 1 còn một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đường cao tốc tại khu miếu thờ cúng thuộc Tổ đoàn kết số 10 (thôn Bích An) và khu vực đồng Gò Da, Gò Giảng, Ruộng Mậu.

VĂN PHIN