Đề nghị nâng cấp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế

T.C |

Cuối tuần qua, đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn làm trưởng đoàn có buổi hội đàm với đoàn công tác của tỉnh Sê Kông (Lào) do Phó Tỉnh trưởng Thả-von Phôm-mạ-lay-lụn làm trưởng đoàn. Nội dung hội đàm xoay quanh việc bàn bạc, ký kết biên bản thống nhất chủ trương đề nghị Chính phủ hai nước quyết định nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế.

Nhìn lại kết quả đạt được thời gian qua - trong mối quan hệ hợp tác không ngừng phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, đại biểu hai tỉnh cùng cho rằng, việc nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai bên và góp phần phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương. Từ đó, trên tinh thần bình đẳng, đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đồng ý ký kết biên bản với các nội dung: Thống nhất đánh giá cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc, nâng cấp lên cặp cửa khẩu chính vào năm 2006, đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, lực lượng chức năng hai bên đã triển khai đầy đủ đáp ứng việc kiểm soát người, hàng hóa và phương tiện xuất nhập qua cửa khẩu ngày càng tăng; hệ thống giao thông đáp ứng các tiêu chí của cặp cửa khẩu quốc tế. Hai bên thống nhất làm thủ tục báo cáo Chính phủ hai nước cho phép nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc lên cặp cửa khẩu quốc tế trong tháng 6.2019, đồng thời phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin liên quan để sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định. Sau khi được Chính phủ hai nước đồng ý, hai bên phối hợp tổ chức lễ nâng cấp cặp cửa khẩu lên thành cửa khẩu quốc tế.

T.C