Đề nghị phân bổ hơn 114 tỷ đồng xây dựng khu neo đậu tàu cá tại Hội An

LÂM NGUYÊN |

Ngày 25.8, UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch - đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương của dự án đầu tư khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá tại xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) với số vốn hơn 114 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu 80 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý. Cụ thể, đầu tư xây dựng khu neo đậu trên diện tích 10ha, đảm bảo cho 600 tàu có công suất từ 350CV trở xuống neo đậu tránh trú bão; đảm bảo cơ sở hậu cần và dịch vụ nghề cá.

LÂM NGUYÊN