Đề xuất bổ sung quy hoạch công năng phục vụ tàu khách tại cảng Kỳ Hà

VĂN PHIN |

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các sở, ngành, địa phương liên quan có ý kiến đề xuất bổ sung quy hoạch công năng phục vụ tàu khách tại cảng biển Kỳ Hà (xã Tam Quang, Núi Thành).

Được biết, theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì cảng Kỳ Hà với 2 khu bến Kỳ Hà và Tam Hiệp không có chức năng phục vụ tàu khách. Do vậy, hiện tại Sở Giao thông vận tải xem xét các quy định để tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải bổ sung quy hoạch công năng phục vụ tàu khách tại cảng biển Kỳ Hà theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Thông báo số 440/TB-UBND về lập thủ tục mở bến hành khách tại cảng Kỳ Hà để công bố, đưa tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo vào hoạt động nhằm phát triển du lịch.

VĂN PHIN