Đề xuất cấm hút cát hạ lưu sông Thu Bồn

H.PHÚC |

Trước thực trạng sóng biển liên tục gây sạt lở nặng bờ biển Cửa Đại (Hội An) làm thiệt hại tài sản doanh nghiệp và người dân, Bộ Xây dựng đã kiến nghị các giải pháp cấp thiết như: nghiêm cấm mọi hình thức hút cát tại hạ lưu sông Thu Bồn và toàn bộ dải ven biển Quảng Nam; xây dựng và thực hiện dự án nghiên cứu, xác định rõ quá trình vận chuyển bùn cát và nguyên nhân xói lở bờ biển Hội An; sử dụng kè lát mái có mấu phá sóng để bảo vệ khu vực bãi tắm Cửa Đại. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng công trình bảo vệ mặt của Nhật Bản để bảo vệ bờ biển và bãi cát của Hội An. Tuy nhiên, thực tế đến nay trên lưu vực sông Thu Bồn đã có nhiều doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát phục vụ cho thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, cũng như phục vụ xây dựng dân sinh.

H.PHÚC