Đề xuất chọn nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện dự án du lịch cộng đồng tại Tam Hải

VĂN PHIN |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa có chuyến khảo sát thực tế tại thôn 6, xã đảo Tam Hải (Núi Thành), qua đó để xuất lựa chọn một nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để thực hiện dự án du lịch cộng đồng tại đây.

Trước đó, Công ty TNHH Xây dựng và thiết kế tàu thủy Silicat có đề xuất xây dựng mô hình nông nghiệp - nông thôn kết hợp du lịch cộng đồng với quy mô 1ha tại thôn 6 (Tam  Hải). Qua khảo sát thực tế, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nhận thấy, khu vực thôn 6 (Tam Hải) có vị trí địa lý, cảnh quan tự nhiên phù hợp với quy hoạch phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, nơi đây chưa có hệ thống cung cấp nước sạch, một số nhà dân đã xuống cấp và bỏ hoang cần phải nâng cấp cải tạo mới. Vì vậy, để khai thác mô hình du lịch cộng đồng tại đây đạt hiệu quả, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đề nghị nhà đầu tư phải nghiên cứu đồng bộ cho cả phạm vi thôn 6 với diện tích quy hoạch du lịch 25,4ha, đồng thời cần lấy ý kiến bằng văn bản của Sở VH-TT&DL và UBND huyện Nui Thành về dự án nêu trên.

VĂN PHIN