Đề xuất đầu tư dự án khu phố chợ huyện Núi Thành

VĂN PHIN |

Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại VN Đà Thành vừa có tờ trình gửi UBND huyện Núi Thành đề xuất đầu tư dự án khu phố chợ huyện Núi Thành.

Qua nghiên cứu về phát triển quy hoạch đô thị Núi Thành, Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại VN Đà Thành thấy cần thiết phải quy hoạch lại khu vực chợ Trạm (xã Tam Hiệp). Hiện tại, chợ Trạm tiếp giáp với quốc lộ 1, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông. Mặt khác, hạ tầng kỹ thuật của chợ Trạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Do vậy, nếu được phép, công ty sẽ đầu tư xây dựng chợ Trạm thành khu phố chợ huyện Núi Thành theo hình thức đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản. Nhà đầu tư sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm cả khu vực chợ Trạm hiện tại và khu vực phía sau UBND xã Tam Hiệp với diện tích khoảng 19ha.

VĂN PHIN