Đề xuất giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cảng cá Tam Quang cho Núi Thành

VĂN PHIN |

Theo đồ án quy hoạch của Sở NN&PTNT, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang phải giải phóng mặt bằng trên diện tích 18,32ha, trong đó khu vực cảng cá 5,82ha, khu cụm công nghiệp và dịch vụ hậu cần nghề cá khoảng 12,5ha.

Để có cơ sở thực hiện công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng, triển khai dự án sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, Sở NN&PTNT vừa đề xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng cảng cá Tam Quang cho UBND huyện Núi Thành và cho phép UBND huyện Núi Thành tổ chức thực hiện các thủ tục về đất đai, đồng thời với công tác lập quy hoạch và đầu tư dự án cảng cá Tam Quang.

VĂN PHIN