Đề xuất tăng giá trị lúa gạo Việt Nam

A.T |

Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) đã đề xuất hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam chuyển từ sản xuất lúa gạo mang tính manh mún, thiếu sự cạnh tranh sang phát triển toàn diện, chất lượng, gia tăng giá trị và phát triển bền vững, góp phần hiện đại hóa ngành lúa gạo Việt Nam. Cụ thể, để giúp nền nông nghiệp Việt Nam đạt được mục tiêu, trong giai đoạn 2015 - 2020, IRRI sẽ tập trung vào 6 nội dung sáng kiến bao gồm công tác lai tạo các giống lúa chất lượng cao, sản xuất thương mại các loại gạo đặc sản, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và nước ngoài, xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam. Chương trình của IRRI sẽ tập trung vào việc giảm tổn thất trước và sau thu hoạch trong chuỗi giá trị lúa gạo và các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu ở địa phương; tăng cường tiếp cận những nông hộ quy mô nhỏ và các biện pháp chính sách nhằm đẩy mạnh chiến lược phát triển lúa gạo chất lượng, toàn diện và bền vững.

A.T