Đề xuất thỏa thuận vị trí đầu tư dự án khu du lịch sinh thái tại Chu Lai

VĂN PHIN |

Công ty TNHH Dacotex Hải Âu Xanh vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thỏa thuận vị trí đầu tư thực hiện dự án khu du lịch sinh thái tại xã Tam Tiến (huyện Núi Thành). Dự án có quy mô khoảng 15ha, là khu du lịch sinh thái kết hợp với cộng đồng phát triển ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và các làng nghề truyền thống tại địa phương. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 15 triệu USD. Trước đó, Công ty TNHH Dacotex Hải Âu Xanh và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã đi khảo sát, lựa chọn vị trí để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái này.

VĂN PHIN