Đến 31.3, quyết toán dứt điểm vốn đầu tư dự án hoàn thành

PHÚC LÂM |

(QNO) - Nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường, đẩy mạnh công tác này.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố là chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chấp hành nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của Chính phủ. Các chủ đầu tư khẩn trương rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc ngừng thực hiện từ năm 2000 đến nay nhưng chưa quyết toán; xác định nguyên nhân, đề xuất hướng tháo gỡ vướng mắc, báo cáo cấp quyết định đầu tư để quyết toán dứt điểm.

Cơ quan thẩm tra quyết toán có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND cùng cấp về tồn tại, vướng mắc các dự án, tham mưu UBND cùng cấp trước ngày 31.3.2014, để xem xét xử lý nhằm quyết toán dứt điểm các dự án thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp gửi Sở Tài chính để chủ trì tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý và chậm nhất đến ngày 30.6.2014 tất cả các danh mục công trình dự án phải được phê duyệt quyết toán hoàn thành.

PHÚC LÂM