Đến năm 2020, phấn đấu 100% số đài truyền thanh cơ sở được trang bị máy tính và kết nối internet

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Theo đề án, đến năm 2020, phấn đấu 100% xã, phường có đài truyền thanh cơ sở, được đảm bảo về phòng máy, thiết bị phụ trợ; 100% số đài được trang bị máy tính và kết nối internet; 100% số đài có cán bộ phụ trách nội dung và kỹ thuật; 100% cán bộ làm việc tại đài truyền thanh cơ sở được đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, đảm bảo chất lượng thông tin và thời lượng phát thanh tối thiểu đến người dân 180 phút/3 lần/ngày. Về cơ cấu chương trình, đảm  bảo 70% thời lượng dành cho tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đài tỉnh, đài huyện; 30% thời lượng dành cho chương trình phát thanh, bản tin, thông tin, thông báo của xã, phường, thị trấn. Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 29,4 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia hơn 16,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 7,5 tỷ đồng, còn lại từ ngân sách huyện, thành phố.

BẢO NGUYÊN