Dịch vụ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng

XUÂN LAN |

(QNO) - Đó là nhận định của ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án "Phát triển dịch vụ TP.Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn 2020".

Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết nêu rõ: trong 2 năm qua, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng GDP của thành phố: năm 2011 chiếm 51,68%, năm 2012 chiếm 52,42% và năm 2013 chiếm 53,53%; tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; năm 2013 kim ngạch xuất khẩu dịch vụ là 360 triệu USD, chiếm 26,2% trên tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong 2 năm đến, cần quyết liệt triển khai các đề án phát triển dịch vụ được phê duyệt, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đánh giá hiệu quả đề án, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố.

XUÂN LAN