Điện Bàn: 4 năm đầu tư 625,591 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản

CÔNG TÚ |

Sáng 27.8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện giám sát tại huyện Điện Bàn liên quan đến việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015).  

Báo cáo với đoàn, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn - ông Lê Trí Thanh cho biết, trong 4 năm qua (2011 - 2014), tổng vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản (XDCB) là 625,591 tỷ đồng. Đầu tư công trở thành nguồn lực chủ yếu để huyện xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Cơ cấu nguồn vốn dàn đều, gồm ngân sách nhà nước chiếm khoảng 70%, ngân sách trung ương 11%, vốn trái phiếu chính phủ 0,58%, còn lại là các nguồn vốn khác. Thanh toán vốn đầu tư XDCB, 4 năm qua, Điện Bàn thực hiện 493,428 tỷ đồng, đạt khoảng 70% so với kế hoạch vốn… Lãnh đạo huyện Điện Bàn kiến nghị UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo cấp trên điều chỉnh cho thống nhất một số văn bản về đầu tư và xây dựng còn chồng lấn nội dung, lĩnh vực; tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn trái phiếu chính phủ như đã cam kết trước đây để Điện Bàn giảm phần nợ XDCB…

CÔNG TÚ