Điện Bàn cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc

CÔNG TÚ |

Ngày 7.4, đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn làm trưởng đoàn đi kiểm tra thực địa xây dựng các khu tái định cư (TĐC) và làm việc với thị xã Điện Bàn về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua Điện Bàn có chiều dài 12,235km, ảnh hưởng đến 1.389 hộ dân. Để triển khai GPMB phục vụ dự án, toàn thị xã đã phê duyệt được 57 phương án, liên quan đến 1.353 hộ dân với số tiền 197,432 tỷ đồng. Hiện nay, có 1.319 hộ nhận số tiền 186,5 tỷ đồng, còn 34 hộ chưa thống nhất về nguồn bồi thường, hỗ trợ. Cạnh đó, Điện Bàn còn có 4 phương án chưa phê duyệt, tập trung chủ yếu xung quanh chuyện bồi thường, hỗ trợ nhà ở và đất ở của 36 hộ dân Phong Thử 1, xã Điện Thọ (chưa có đất TĐC); bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp phần mở rộng qua 3 xã Điện Tiến, Điện Thọ và Điện Quang (chưa có hồ sơ đo đạc). Do ảnh hưởng của dự án, Điện Bàn có 120 hộ cần vào khu TĐC, hiện đã có 31 hộ nhận đất. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Điện Bàn nêu một số vướng mắc liên quan đến tiến độ GPMB, đặc biệt là công tác xây dựng các khu TĐC Phong Thử 1, Phong Thử, đồng thời kiến nghị tỉnh và các bên liên quan quan tâm tháo gỡ. Đại diện chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cũng đề nghị tỉnh và địa phương giải quyết tồn tại, nhất là hộ đã nhận tiền, nhận đất TĐC nhưng chưa chịu bàn giao mặt bằng… Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đề nghị Điện Bàn cùng VEC tập trung cao độ cho công tác GPMB, xây dựng khu TĐC; tổ chức đối thoại với từng hộ dân để tìm hướng tháo gỡ. Với từng kiến nghị cụ thể, Phó Chủ tịch Huỳnh Khánh Toàn chỉ đạo từng đơn vị liên quan sớm triển khai nhiệm vụ được giao, phấn đấu bàn giao mặt bằng sớm cho chủ đầu tư.

CÔNG TÚ