Điện Bàn chi gần 1.257 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN SỰ - VĂN MẾN |

UBND thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn huy động, chính quyền thị xã Điện Bàn đã chi gần 1.257 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh. Nhờ vậy, khu vực nông thôn Điện Bàn có bước chuyển biến tích cực, đời sống của đại bộ phận nhân dân cải thiện đáng kể. Theo thống kê, năm 2015 thu nhập bình quân đầu người ở 13 xã xây dựng mô hình nông thôn mới của Điện Bàn đạt hơn 26,6 triệu đồng, tăng xấp xỉ 11,2 triệu đồng so với năm 2011. Hiện nay, bình quân tỷ lệ hộ nghèo của 13 xã chỉ còn 3,63%, giảm 6,11% so với cách đây 5 năm. Kết thúc giai đoạn 2011 - 2015, Điện Bàn đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; theo lộ trình đặt ra, trong năm 2016, các 3 xã Điện Minh, Điện Tiến, Điện Phương cũng sẽ về đích nông thôn mới.

Dịp này, UBND thị xã Điện Bàn tuyên dương, khen thưởng 17 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

NGUYỄN SỰ - VĂN MẾN