Điện Bàn đầu tư gần 12 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi

VĂN SỰ |

Nhằm đảm bảo cung ứng nước tưới cho các loại cây trồng, những năm gần đây thị xã Điện Bàn đã huy động nhiều nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thủy lợi.

Theo ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn, năm 2018 vừa qua, ngành liên quan và chính quyền các địa phương của thị xã tiếp tục kiên cố hóa thêm gần 11km kênh mương loại 3 với tổng kinh phí xấp xỉ 9,3 tỷ đồng. Cùng với đó, đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng xây dựng ít nhất 4,5km đường dây điện trung – hạ thế để thủy lợi hóa 80ha đất màu với mục tiêu hình thành những vùng chuyên canh, luân canh các loại cây trồng cạn chủ lực theo phương thức sản xuất hàng hóa tập trung.

VĂN SỰ