Điện Bàn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành NN&PTNT

VĂN SỰ |

(QNO) - Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn vừa tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành NN&PTNT (14.11.1945 – 14.11.2015).

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, nhất là từ sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng đến nay, ngành NN&PTNT Điện Bàn đã tạo ra được bước đột phá mạnh mẽ. Theo đó, nhờ sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, công nhân viên toàn ngành cùng đông đảo nhân dân địa phương, thị xã đã thực hiện khá tốt các chương trình, đề án… tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Trọng tâm là triển khai hiệu quả đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi giai đoạn 2006-2010 và hàng loạt chương trình mang tính thiết yếu như bê tông hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu, dồn điền đổi thửa gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cơ giới hóa các khâu trong sản xuất gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình canh tác.

Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều khâu nên năm 2015 này tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của thị xã Điện Bàn đạt 447 tỷ đồng, tăng gấp 1,19 lần so với năm 2010. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt nên đã đạt được thành công rất lớn. Năm 2014, Điện Bàn có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2015 có thêm 7 xã đạt chuẩn. Hiện, 3 xã còn lại đã đạt từ 14 tiêu chí trở lên và phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2016. Được biết, Điện Bàn cũng đã hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định và đề nghị Trung ương công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay.

VĂN SỰ