Điện Bàn: Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt hơn 110% dự toán

Th.Hằng |

Chín tháng đầu năm 2013, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Điện Bàn ước đạt hơn 4.098 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt 1.594 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến 30.9 được hơn 548,7 tỷ đồng, đạt 111% dự toán; tổng chi ngân sách hơn 545,7 tỷ đồng.

Đến nay, địa phương đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng 6/14 công trình chuyển tiếp của năm 2012; trong 22 công trình đầu tư mới năm 2013 có 18 công trình đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư và triển khai thi công, 4 công trình đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Th.Hằng