Điện lực Quảng Nam ký kết quy chế phối hợp về công tác kiểm tra sử dụng điện trên địa bàn

PH.GIANG-K.LY |

(QNO) - Sở Công Thương và Công ty Điện lực Quảng Nam vừa ký kết quy chế phối hợp về công tác kiểm tra sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm sử dụng điện trong khách hàng sử dụng điện do Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý.

Theo đó, trong thời gian tới, Sở Công Thương và Công ty Điện lực Quảng Nam phối hợp đẩy mạnh công tác bồi huấn, tuyên truyền, giáo dục các quy phạm pháp luật trong kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện; xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác kiểm tra sử dụng điện của các tổ chức quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh, kiểm tra hệ thống điện năng và các hồ sơ liên quan; kiểm tra nghĩa vụ ghi trong hợp đồng mua bán điện và các nghĩa vụ khác được quy định.

PH.GIANG-K.LY