Diện tích rừng bị thiệt hại 16,8ha

PHÚC LÂM |

(QNO) - Trong 6 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh đạt 2.115ha, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 4 triệu cây, tăng 2,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 240 nghìn mét khối, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù công tác kiểm lâm được quan tâm và tăng cường nhưng nạn cháy rừng, tình trạng chặt phá rừng vẫn diễn ra ở một số nơi. Trong 6 tháng đầu năm nay, diện tích rừng bị thiệt hại cả tỉnh là 16,8ha, giảm 66,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích rừng bị cháy 12,6ha, giảm 55,5%; diện tích rừng bị chặt phá 4,2 ha, giảm 81,3%.

PHÚC LÂM