Điều chỉnh dự án đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành

T. LỘ |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục điều chỉnh các dự án ODA vay Italia trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường của các tỉnh Quảng Nam, Bình Thuận và Cà Mau. Theo đó, đối với Quảng Nam về dự án đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành sẽ được thực hiện đến ngày 22.5.2019 với tổng nguồn vốn 12,8 triệu euro nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe và điều kiện sống của người dân khu vực dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Trước đó, ngày 19.10.2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục các dự án sử dụng ODA vay Italia đầu tư lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường của các tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay các dự án trên mới bắt đầu triển khai do thủ tục phê duyệt, và quy hoạch đô thị của các địa phương trong thời gian qua có sự điều chỉnh, làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị dự án.

T. LỘ