Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa

VĂN PHIN |

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai - Đỗ Xuân Diện vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, tại xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành).

Dự án có diện tích khoảng 99,62ha, phía đông bắc giáp sông Bến Ván, phía đông nam giáp đường Quang Trung (thị trấn Núi Thành), phía tây bắc giáp khu đô thị Tam Hiệp, phía tây nam giáp khu nhà ở công nhân và khu dân cư đô thị Tam Hiệp II. Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa sẽ ưu tiên phát triển dịch vụ và nhà ở cao cấp, đồng thời đầu tư xây dựng thêm các khu trường học, nhà sinh hoạt khối phố, công viên cây xanh, hướng đến mục tiêu hình thành khu đô hiện đại, đáp ứng nhu cầu đất ở do việc gia tăng dân số cơ học. Bên cạnh đó, sẽ hình thành các khu thương mại, dịch vụ… đạt tiêu chuẩn, góp phần sớm đưa đô thị Núi Thành trở thành đô thị loại III trong tương lai.

VĂN PHIN