Điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ

PHÚC LÂM |

Theo quy định của UBND tỉnh, để được cấp phép xây dựng có thời hạn, nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu hộ gia đình trong ranh giới quy hoạch phân khu xây dựng tại khu vực đông huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình phải đảm bảo một số điều kiện nhất định.

Cụ thể, nhà ở phải thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện. Đối với khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo. Đồng thời phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai. Ngoài ra, thiết kế công trình phải bảo đảm an toàn và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, đủ khả năng phòng tránh gió bão tại khu vực… Đối với các trường hợp xây mới, tổng diện tích sàn xây dựng từ 100m2 trở xuống; quy mô từ 2 tầng trở xuống và  không được xây dựng tầng hầm, tầng nửa hầm.

PHÚC LÂM