Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tại 2.348 địa bàn

ANH ĐÔNG |

Chiều 24.5, Ban chỉ đạo điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 24 - 28.5 với hơn 100 đại biểu tham gia. Theo Quyết định 1225 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 1.7.2016 sẽ tiến hành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổng điều tra sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày, số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12.2016, kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý III.2017. Tại Quảng Nam, dự kiến việc tổng điều tra sẽ được thực hiện tại 2.348 địa bàn, với khoảng 332.778 hộ dân cùng 135 trang trại, 455 khu nhà ở cho công nhân.

ANH ĐÔNG